GEOPLAN DS poskytuje kvalitné a odborné služby v odbore geodézie a kartografie na celom území Slovenskej republiky.

Respektujeme priania klientov

Detailná dokumentácia

Rýchlo a spolahlivo

Firma je vybavená modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

GEOPLAN DS realizuje vybrané geodetické a kartografické činnosti (6 Zákona č. 215/1995 Z.z.)

Profesionálne geodetické služby

Geometrický plán

Adresný bod

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie stavby

Digitálna technická mapa

Polohopis a výškopis

Ďaľsie služby

Copyright © 2023

Powered by

Design by